למידה משמעותית במחט עמל עטרות

קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים למימוש עצמי ומציונות בהתייחס לעצמי
2.1 – למידה סביב פרויקטים :המורים ישתלמו בתחום כדי שיכלו ליישם את היעד בצורה מיטבית . בשלב הראשון היישום יכלול את מקצוע ההתמחות, את לימודי האזרחות ואת פרויקט מעורבות חברתית.
2.2- תכנית נפטי(NFTE (Networks for Teaching Entrepreneurship :
תכנית שתסייע להכנת המתבגר לשוק העבודה, תעודד אותו ליזום, להציע רעיון ולהמציא וכן לחשב עלויות רווח והפסד ולהבין את זכויותיהם באופן כללי.
2.3 למידה שיתופית
2.4 פרויקט מצוינות .
2.5גיבוש,פיתוח והכשרת הצוות
2.6אומנות
2.7 עברית עסקית
2.8מרכזי למידה
2.9יום ארוך – אקסיומה